Hoa trong Vườn Bác

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Tham gia chiến trường từ khi tuổi đời còn rất trẻ, cống hiến cho quê hương khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, vào sinh ra tử cùng đồng đội đánh đuổi kẻ thù bảo vệ quê hương. Sau khi nước nhà thống nhất ông lại không ngại khó khăn bắt tay vào cùng con cháu làm kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình và làm giảu đẹp quê hương, ông là cựu chiến binh Nguyễn Huy Lai, xã Định An huyện Dầu Tiếng.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×