Bình Dương Mến Yêu

Người Hoa và những dấu ấn không phai

Là một trong những bộ phận cấu thành của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, đồng bào người Hoa đã cùng các cộng đồng cư dân khác không ngừng khai hoang mở cõi, xây dựng nên một miền đất trù phú qua các thời kỳ lịch sử, xây dựng một xã hội ngày càng yên bình, ấm no và hạnh phúc. Riêng tại vùng đất Thủ Dầu Một - Bình Dương, họ đã sớm hòa nhập vào khối cộng đồng dân cư bản địa, đoàn kết, cùng nhau vượt khó, đồng cam cộng khổ để xây dựng quê hương mới. Với bản sắc văn hóa đặc trưng cùng tình yêu lao động, người Hoa đã tạo nên những dấu ấn không thể phai  trên vùng đất Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×