Thời sự Bình Dương

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đổi mới kinh tế

Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong lòng cán bộ và người dân Sông Bé – Bình Dương là một nhà lãnh đạo sâu sát thực tế, gần gũi với quần chúng nhân dân và là con người của công việc, hành động.

Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong lòng cán bộ và người dân Sông Bé – Bình Dương là một nhà lãnh đạo sâu sát thực tế, gần gũi với quần chúng nhân dân và là con người của công việc, hành động.

Trên 70 năm liên tục công tác, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được phân công phụ trách nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Ông là người được tôi luyện thử thách, gắn bó với nhân dân. Mọi việc được giao, Nguyên Tổng Bí thư đều làm hết sức mình, dù là một việc nhỏ. Ông luôn là một con người hành động và hành động quyết liệt. Những nơi nào nóng bỏng nhất, những công việc nào khó khăn nhất, là ông đều có mặt.

Trong đời sống và sinh hoạt hằng ngày, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Cho dù với cương vị là lãnh đạo đất nước, song nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vẫn giữ nếp sống giản dị. Ngôi nhà cấp 4 ở Thanh Trì ngoại thành Hà Nội gắn bó suốt cuộc đời của ông vẫn không thay đổi là bao, với những đồ đạc trong nhà vẫn không có gì là sang trọng. Nhìn lại những việc mà Nguyên Tổng Bí thư đã làm, đã kinh qua, thì rất nhiều, rất nhiều việc toát lên tấm gương đạo đức đó.

Suốt 70 năm công tác, qua từng công việc, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đều nói đi đôi với làm, có tư duy nhạy bén, sắc sảo. Ông đã để lại cho thế hệ lãnh đạo hôm nay nhiều bài học sâu sắc về tư tưởng gần dân, hiểu dân và vì dân; cùng với tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết liệt, trách nhiệm; giữ vững phẩm chất đạo đức và lối sống liêm khiết, trung thực, hòa đồng.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×