Thời sự Bình Dương

Nhân rộng mô hình “Tổ xung kích làng Chăm”

Nhằm chủ động nắm tình hình địa bàn, năm 2015, xã Minh Hòa đã thành lập “Tổ xung kích phòng, chống tội phạm làng Chăm”. Lúc mới thành lập chỉ có 6 người tham gia, nay đã có 10 thành viên chính thức. Sau 8 năm đi vào hoạt động, các thành viên này chính là các “hiệp sĩ” làng Chăm, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×