Thời sự Bình Dương

Nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Bình Dương và đối tác Hàn Quốc

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, Bình Dương luôn tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các địa phương nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Hàn Quốc là đối tác chiến lược của tỉnh Bình Dương. Sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc 2024” được tổ chức tại tỉnh Bình Dương đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp Bình Dương với đối tác Hàn Quốc.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×