Hoa trong Vườn Bác

Những năm tháng không bao giờ quên

Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, tham gia ở chiến trường Campuchia, từng vào sinh ra tử cùng đồng đội, hòa bình lập lại ông trở về  tiếp tục bắt tay vào cùng con cháu làm kinh tế, xây dựng lại quê hương. Ông luôn đi đầu trong các phong trào, góp công sức vào sự ổn đinh an ninh trật tự ở địa phương, ông là cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Thủy, xã Tân Định huyện Tân Uyên.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×