Thời sự Bình Dương

Những ngày xoi đường…

Đầu năm 1959, Hội nghị Trung ương Lần thứ 15 của Đảng đã đề ra nhiệm vụ cơ bản cho cách mạng là giải phóng miền Nam; việc nhanh chóng mở đường vận chuyển chi viện chiến lược cho các chiến trường trở thành nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách. Và vào ngày 19/5/1959, Đường Hồ Chí Minh, một con đường giao thông quan trọng kết nối từ miền Bắc đến miền Nam của Việt Nam đã hình thành. 65 năm đã trôi qua, chất chứa ở nơi ấy biết bao nhiêu kỷ niệm sâu xa và thân thiết của những người chiến sĩ Trường Sơn, với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×