Dọc đường Quê hương

Những trang sử vàng của ngành Tuyên giáo Thủ Dầu Một - Bình Dương ...

Mời các bạn xem các chương trình Dọc Đường Quê Hương khác tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/doc-duong-que-huong

Trong lúc đất nước ta đang bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày càng gay go, ác liệt, thực hiện chỉ thị của Xứ ủy Nam bộ, ngày 10/5/1949 Tỉnh ủy Thủ Dầu Một đã thành lập Ban Tuyên huấn tỉnh Thủ Dầu Một. Dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn về phương tiện vật chất, lại phải đối phó với địch, nhưng cán bộ ngành Tuyên huấn đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, góp phần động viên tư tưởng, tinh thần của quân và nhân dân địa phương trong suốt thời kỳ kháng chiến. Những nỗ lực của ngành Tuyên huấn Thủ Dầu Một đã góp phần vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của ngành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sông Bé, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã không ngừng vươn lên về mặt tổ chức và chuyên môn, đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp ủy và của cấp trên giao. Đơn cử, cán bộ ngành luôn sâu sát cơ sở kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành Tuyên giáo để làm tham mưu cho cấp ủy có những quyết sách phù hợp với lòng dân, định hướng về nhận thức chính trị, tư tưởng cho nhân dân trong tỉnh.


Chương trình Dọc Đường Quê Hương được phát sóng trên:

- Kênh  BTV1 vào lúc 21h10 Thứ Ba  hàng tuần

- App  BTVGo Đài PTTH Bình Dương

- Website:  http://btv.org.vn/

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×