Tin Thế giới

Những ưu tiên của Đại Hội đồng Liên hợp quốc trong năm 2018

Di cư, phát triển và hòa bình bền vững nằm trong số những ưu tiên của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) trong những tháng còn lại của khóa họp kéo dài đến hết tháng 9/2018. Đó là tuyên bố của ông Miroslav Lajčák, Chủ tịch ĐHĐ - cơ quan hoạch định chính sách chủ chốt của LHQ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×