Thời sự Bình Dương

Nỗ lực giảm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Cùng với quá trình phát kinh tế nhanh, tỉnh Bình Dương cũng chịu một áp lực lớn về vấn đề môi trường. Do vậy, việc đánh giá hiện trạng, xác định các vấn đề môi trường cấp bách và đề ra các giải pháp khắc phục là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ

Cùng với quá trình phát kinh tế  nhanh, tỉnh Bình Dương cũng chịu một áp lực lớn về vấn đề môi trường. Do vậy, việc đánh giá hiện trạng, xác định các vấn đề môi trường cấp bách và đề ra các giải pháp khắc phục là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường.

Hiện nay tình hình ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn tỉnh còn nhiều vấn đề đáng lo ngại. Mặc dù các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành nhiều giải pháp để hoàn thiện, kiểm soát, nhưng hầu hết các sông hồ cũng như hệ thống nước ngầm, nước mặt đều có tình trạng ô nhiễm.

Để đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai xây dựng và ban hành các kế hoạch phân vùng xả thải của các kênh rạch, sông suối trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh cũng tập trung xử lý dứt điểm các khu vực ô nhiễm gây bức xúc.  Đến nay, đã có 62/93 nguồn thải đã lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, camera quan sát và thiết bị lấy mẫu tự động; kiểm soát được 78% tổng lưu lượng nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã phân bổ gần 1 tỷ đồng để thực hiện điều tra, lấy mẫu phân tích nước thải và cập nhật dữ liệu với một số nguồn thải. Riêng tuyến kênh Ba Bò, hiện tại, hàm lượng ô nhiễm đã giảm hơn 80% so với trước và cảnh quan môi trường cũng đã được cải thiện.

Theo Sở TNMT tỉnh, đối với các ngành nghề có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố ô nhiễm môi trường nằm trong Danh mục ban hành, thì xem xét cụ thể. Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định cho phép đầu tư thực hiện dự án, kiên quyết từ chối những dự án không đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường; hạn chế tối đa việc thu hút các dự án có lưu lượng nước thải lớn kể cả trong và ngoài khu công nghiệp. Chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc đi đôi với khuyến khích đầu tư vào khu, cụm công nghiệp sẽ góp phần từng bước kiểm soát ô nhiễm, nâng cao công tác quản lý nhà nước,  góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×