Tiêu điểm

Nội dung kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân khóa IX

Khách mời: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX dự kiến tổ chức từ ngày 09/12/2019 đến ngày 11/12/2019. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, việc thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh cũng như xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020; đồng thời nghe Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ Tám - Quốc hội khóa XIV, Thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp 12, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 và các báo cáo định kỳ theo luật định; thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương để phục vụ cho việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Tại Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua 25 báo cáo, 01 thông báo, 21 tờ trình, 22 dự thảo nghị quyết và 06 báo cáo thẩm tra.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×