Thời sự Bình Dương

Nông dân được tăng mức vốn cho vay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó tăng mức cho vay đối với hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó tăng mức cho vay đối với hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm.

Cụ thể, mức vay tối đa 100 triệu đồng được áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Còn đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được áp dụng mức vay tối đa là 200 triệu đồng.

Ngoài ra, các khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,… cũng sẽ được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án.

Cũng theo nghị định, tổ chức tín dụng được nhận tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và các tài sản khác làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×