Tiêu điểm

Nông thôn Bình Dương - Bứt phá từ xây dựng nông thôn mới

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh th

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đặt ra mục tiêu đến năm 2018 số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 100%. Để hoàn thành mục tiêu này, trong 3 năm qua, với sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân, doanh nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả nổi bật từ việc thực hiện xây dựng nông thôn mới là bộ mặt nông thôn của tỉnh ngày càng khang trang và hiện đại; đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, năm 2018 bình quân thu nhập đạt 58 triệu đồng/người; an ninh trật tự khu vực nông thôn được bảo đảm.

 Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×