Thời sự Bình Dương

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hôm nay 19/9, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 28 mở rộng. Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này là sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×