Bình Dương Mến Yêu

Phật giáo trên đất Bình Dương

Trong nhiều thế kỷ qua, Phật giáo khi được truyền vào Việt Nam nói chung cũng như Bình Dương nói riêng đã luôn hòa mình vào văn hóa dân tộc, khơi dậy và phát huy tinh thần khoan dung, dân chủ, yêu nước, thương nòi, cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội qua phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”. Biểu hiện rõ nhất cho vai trò này của Phật giáo Việt Nam thể hiện qua các hoạt động từ thiện xã hội với những con số đầy ý nghĩa qua các chương trình cứu trợ, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung; gây quỹ vì người nghèo; xây dựng nhà đại đoàn kết; khám và cấp phát thuốc miễn phí, giúp đỡ người bất hạnh, cơ nhỡ; Về góc độ tinh thần có thể thấy đạo đức Phật giáo luôn phù hợp với đạo đức truyền thống. Văn hóa Phật giáo làm giàu thêm văn hóa dân tộc, giúp cho nhân dân tìm đến bản tính thiện trong tâm hồn, luôn sống tốt, sống có ích, cống hiến cho xã hội, đất nước. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×