Thời sự Bình Dương

Phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, người Việt Nam đã xây dựng và vun đắp cho mình rất nhiều truyền thống quý báu, góp phần tạo nên một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Một trong số đó là truyền thống tôn sư trọng đạo. Theo thời gian, dù đất nước có nhiều phát triển, đổi thay song truyền thống ấy luôn được giữ gìn và phát huy. Đặc biệt là vào dịp kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm, các cấp ngành, người dân và toàn xã hội thể hiện sự tri ân, tôn kính với thầy cô bằng nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×