Thời sự Bình Dương

Phát huy vai trò của công nhân trong tình hình mới

Cùng với công nhân cả nước, lực lượng công nhân lao động Bình Dương đã phát huy tốt vai trò của mình trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển.

Cùng với công nhân cả nước, lực lượng công nhân lao động Bình Dương đã phát huy tốt vai trò của mình trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển.

Phát huy truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của giai cấp công nhân Việt Nam, trong chặng đường 44 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, lực lượng công nhân lao động Bình Dương luôn thể hiện vai trò xung kích trong các phong trào hành động cách mạng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở địa phương, dấu ấn lực lượng công nhân lao động càng thể hiện đậm nét. Từ đội ngũ công nhân ít ỏi xuất phát từ lao động nông thôn trong những năm đầu của giai đoạn đổi mới, đến nay đội ngũ công nhân Bình Dương đã phát triển lớn mạnh với hơn 1,2 triệu người. Đây là lực lượng lao động dồi dào, từ lao động phổ thông cho đến lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn, phục vụ hiệu quả nhu cầu công việc đa dạng của các doanh nghiệp.

Với yêu cầu công việc ngày càng cao, cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía Nhà nước cũng như các doanh nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động đã từng bước được nâng cao. Ý thức được vai trò vị trí công việc của mình, nhiều công nhân lao động đã không ngừng tự học tập rèn luyện nâng cao kiến thức, nghiệp vụ tay nghề để tiếp cận và làm chủ công nghệ mới, đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa ở địa phương.

Để tạo điều kiện làm việc, điều kiện sống tốt nhất cho người lao động, cùng với những chính sách chăm lo trực tiếp từ phía doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương không ngừng quan tâm đến đời sống người lao động. Thông qua việc quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và lòng yêu nước, giáo dục giác ngộ giai cấp, tác phong công nghiệp, từng bước tri thức hóa đội ngũ công nhân. Đồng thời, chú trọng thực hiện đồng bộ các dự án nhà ở xã hội, phổ cập giáo dục đào tạo nghề, các sân chơi, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Với những định hướng đổi mới đúng đắn của Đảng, được cụ thể hóa bằng các mục tiêu chương hình hành động thiết thực, cụ thể ở từng địa phương, lực lượng công nhân lao động Bình Dương đang không ngừng phát triển và trưởng thành, hoàn thành sứ mệnh của giai cấp trong tình hình mới. Đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×