THI ĐUA YÊU NƯỚC

Phát triển kinh tế gia đình từ sự hỗ trợ của đề án 939

Phát triển kinh tế gia đình từ sự hỗ trợ của đề án 939

Thực hiện kế hoạch số 131-KH/UBND ngày 31/08/2018 của Ủy Ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 -2025” (gọi tắt đề án 939), những năm qua Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố TDM đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Qua đó góp năng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật  của Nhà nước về khởi nghiệp, tạo động lực và thúc đẩy sự tự tin, tự lực của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố TDM đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình, khởi nghiệp thành công với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×