Bình Dương Mến Yêu

Phát triển kinh tế trang trại trên vùng đất Phú Giáo

Là một huyện thuần nông, từ lâu  vùng đất Phú Giáo đã hình thành nhiều trang trại  kinh tế với những mô hình đa dạng. Phát huy những lợi thế sẵn có, kinh tế trang trại  Phú Giáo tiếp tục phát triển bền vững và đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Kinh tế trang trại phát triển đã làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn ngày càng phát triển và hoàn thiện dần. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×