Đạo đức Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc có chương trình, kế hoạch cụ thể

Tư vấn: Thạc sĩ Ngô Văn Minh, Nguyên Trưởng khoa Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Học viện chính trị khu vực II

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu tấm gương sáng về phong cách làm việc khoa học cho toàn Ðảng, toàn dân ta học tập và noi theo. Trong công tác hằng ngày, điểm nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đòi hỏi làm việc gì cũng phải có chương trình, kế hoạch. Mọi công việc từ lớn đến nhỏ, từ công việc hằng ngày, đến tuần và tháng đều được xây dựng cụ thể, chi tiết. Trong việc đặt kế hoạch Người nhắc nhở:“không nên tham lam, phải thiết thực, vừa sức, từ thấp đến cao”.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×