Phòng cháy Chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 17/04/2017)

Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 17/04/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin phòng cháy chữa cháy trong tuần.

- Ngăn ngừa sự cố cháy nổ tại các cơ sở sản xuất hóa chất.

- Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại công ty TNHH Apparel Far Eastern VN.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×