Phòng cháy Chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 18/09/2017)

Chương trình Phòng cháy chữa cháy ngày 18/9/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin phòng cháy chữa cháy trong  tuần

- Phóng sự: Sáng kiến nhỏ hiệu quả lớn trong công tác phòng cháy chữa cháy

- Ghi nhận diễn tập Phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại xã Hội Nghĩa năm 2017

 

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×