Phòng cháy Chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy (Chương trình ngày 22/01/2018)

Chương trình Phòng cháy Chữa cháy ngày 22/01/2018 trên BTV gồm các nội dung sau:

- Tin tức

- Phú Giáo tăng cường phòng chống cháy rừng mùa khô

- An toàn phòng cháy chữa cháy tại các siêu thị, trung tâm thương mại

- Công tác PCCC tại công ty TNHH Evertech Plastic Việt Nam

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×