Đạo đức Hồ Chí Minh

Phòng chống tiêu cực trong cán bộ đảng viên ở cơ sở

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Chống tham nhũng đã trở thành phong trào xu thế không thể đảo ngược, được người dân đánh giá cao và quốc tế ghi nhận.

Tiêu cực trong cán bộ, đảng viên là những thói hư, tật xấu, là nhận thức, thái độ và hành vi không lành mạnh, có tác dụng xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích, uy tín của Đảng, có hại cho nhân dân, và cản trở quá trình phát triển của xã hội. Vậy, chúng ta phải làm gì để phòng chống thực trạng này? Và tư tưởng CM về phòng chống tiêu cực ở cơ sở có ý nghĩa như thế nào trong công tác xây dựng Đảng hiện nay? Đây chính là nội dung Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu – Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Tp.HCM sẽ trao đổi trong chương trình hôm nay.

 

          Có thể nói, những thói hư, tật xấu trong cán bộ, đảng viên sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích và uy tín của Đảng, có hại cho nhân dân, cản trở quá trình phát triển của xã hội. Vì vậy, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cán bộ đảng viên ở cơ sở hiện nay là vô cùng quan trọng và cần thiết. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Chống tham nhũng đã trở thành phong trào xu thế không thể đảo ngược, được người dân đánh giá cao và quốc tế ghi nhận.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×