Tiêu điểm

Phụ nữ Bình Dương chung tay bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò phụ nữ trong bảo vệ môi trường phục vụ sự phát triển bền vững, thời gian qua các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã chú trọng tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Qua đó, đã huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×