Thời sự Bình Dương

Phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An thực hiện thí điểm tinh giảm biên chế

Tỉnh Bình Dương đã triển khai đề án thí điểm tinh giản biên chế tại thị xã Thuận An. Riêng Lái Thiêu, phường đầu tiên thực hiện thí điểm tinh gọn bộ máy, sau gần 1 năm thực hiện đã giảm được 1/3 số lao động hưởng lương ngân sách.

Thực hiện Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Bình Dương đã triển khai đề án thí điểm tinh giản biên chế tại thị xã Thuận An... Riêng Lái Thiêu, phường đầu tiên thực hiện thí điểm tinh gọn bộ máy, sau gần 1 năm thực hiện đã giảm được 1/3 số lao động hưởng lương ngân sách.

Thí điểm tinh gọn bộ máy, sau gần 1 năm thực hiện, phường Lái Thiêu đã giảm được 1/3 số lao động hưởng lương ngân sách. Toàn phường có 47 cán bộ công chức có chức danh, nhưng nhiều năm qua chỉ vận hành với 38 cán bộ (bao gồm cả cán bộ chuyên trách, không chuyên trách và công chức). Kể từ khi thực hiện thí điểm tinh gọn bộ máy, số chức danh hiện chỉ còn 27 người, trên cơ sở triệt để phân công kiêm nhiệm. Đơn cử như: công chức văn phòng kiêm công tác nội vụ; địa chính kiêm nhiệm tiếp dân; văn hóa kiêm nhiệm công việc truyền thanh. Đặc biệt, cấp lãnh đạo phường được tinh gọn hiện chỉ còn 1 Chủ tịch và 1 Phó chủ tịch UBND. Các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ… cũng đã bỏ các chức danh Phó chủ tịch.

Việc giảm bớt các chức danh thời gian qua đã giúp thu nhập cán bộ được nâng cao hơn từ 20% - 50% so với trước đây ( khoảng 6,5 - 7,5 triệu đồng/người/tháng) đã tạo động lực cho mọi người làm việc năng nổ, trách nhiệm hơn trong khi thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm.

Trong năm 2017, phường Lái Thiêu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội được giao, được đánh giá đạt 97/100 điểm thi đua. Việc thực hiện giảm người nhưng không giảm quỹ lương còn giúp đơn vị có thêm kinh phí hỗ trợ những người trong diện tinh giản với số tiền từ 30 - 80 triệu đồng/người (tùy số năm công tác). Qua đó, tạo thuận lợi cho công tác vận động, không làm xáo trộn công việc chuyên môn. 

Từ kết quả thí điểm tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An sẽ tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo năng lực, trình độ đào tạo một cách hợp lý; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhằm nâng cao năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tăng cường trang bị, áp dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý để thực hiện công việc hiệu quả, giảm bớt thời gian hội họp bằng chỉ đạo trực tiếp hoặc qua mạng công nghệ thông tin để cán bộ có thời gian nghiên cứu văn bản và giải quyết công việc tại cơ sở.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×