Thời sự Bình Dương

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 nghị quyết, 3 dự luật

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, sáng 12/6 các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua hai dự thảo Nghị quyết và ba dự thảo Luật.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, sáng 12/6 các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua hai dự thảo Nghị quyết và ba dự thảo Luật. 

Hai dự thảo Nghị quyết được xem xét thông qua gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. 

Ba dự thảo Luật được xem xét thông qua là: Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo (sửa đổi).

Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được chỉnh lý theo hướng bổ sung một chương quy định về cơ quan cạnh tranh, trong đó định danh cơ quan cạnh tranh là Ủy ban cạnh tranh Quốc gia, đồng thời quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia và thẩm quyền của những người tiến hành tố tụng cạnh tranh. 

Dự thảo Luật An ninh mạng trình Quốc hội thông gồm 7 chương, 47 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Luật tố cáo sửa đổi  quy định chi tiết các hình thức kỷ luật tương ứng với các hành vi vi phạm. Đồng thời giao cho Chính phủ quy định chi tiết về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo đó, quy định cụ thể, chi tiết về hình thức, mức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×