Tin Thế giới

Quốc hội Chile bắt đầu tiến trình soạn thảo hiến pháp mới

Quốc hội Chile bắt đầu tiến trình soạn thảo hiến pháp mới

Ngày 7/6, Hội đồng Lập hiến do Quốc hội Chile bầu ra đã chính thức triển khai chương trình soạn thảo Hiến pháp mới, trong nỗ lực nhằm thay thế cho văn kiện được sử dụng từ thời chế độ độc tài Augusto Pinochet. /pi-nô-chê/

Hội đồng Lập hiến hiện có 50 thành viên được bổ nhiệm vào đầu năm nay, trong đó chủ yếu là các nghị sĩ thuộc phe cánh hữu bảo thủ. Hội đồng này có nhiệm vụ thảo luận về bản dự thảo Hiến pháp do 24 chuyên gia luật soạn thảo. Theo thông báo của Tổng thống cánh tả Chile Gabriel Boric, bản dự thảo Hiến pháp hoàn chỉnh sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân bắt buộc trên toàn quốc vào tháng 12 tới.

"Vào ngày đó, một lần nữa, chính các công dân sẽ là người thực thi quyền nhân dân và một lần nữa sẽ quyết định sự thành bại của tiến trình cải tổ Hiến pháp. Tôi tin rằng sẽ tốt cho đất nước chúng ta nếu khép lại quy trình này."

Trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 9 năm ngoái, đa số cử tri Chile đã bác bỏ bản dự thảo Hiến pháp do Hội đồng Lập hiến cũ - bao gồm các nghị sĩ thuộc phe cánh tả chiếm đa số - soạn thảo. Tổng thống Chile thông báo

Việc soạn thảo Hiến pháp mới là một trong những yêu cầu lớn nhất của người dân Chile do cho rằng Hiến pháp hiện tại là nguyên nhân dẫn tới những bất công xã hội. Người dân quốc gia Nam Mỹ này mong muốn xây dựng một xã hội dựa trên phúc lợi nhiều hơn, đồng thời thúc đẩy quyền lợi của người bản địa.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×