Tin Thế giới

Quốc hội Đức phê chuẩn Hiệp định CETA

Quốc hội Đức phê chuẩn Hiệp định CETA

Ngày 1/12, Quốc hội Đứ c đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại và Kinh tế toàn diện (CETA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Canada. Với 559 phiếu thuận, 110 phiếu chống, Quốc hội liên bang Đức đã thông qua Hiệp định CETA sau hơn 6 năm văn kiện này được Nghị viện châu Âu phê chuẩn. CETA được coi là có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại và tăng cường liên kết kinh tế giữa EU và Canada. Hiệp định này quy định dỡ bỏ 99% thuế quan đối với tất cả các loại hàng hóa được giao dịch giữa EU và Canada. Đồng thời, CETA sẽ thiết lập một tiêu chuẩn toàn cầu mới, cải thiện đáng kể quyền truy cập vào các lĩnh vực công, mở cửa thị trường dịch vụ, cung cấp điều kiện tốt hơn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×