Thời sự Bình Dương

Quốc hội họp ở tổ về cải cách tiền lương

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, chiều 25/6, sau khi Quốc hội làm công tác nhân sự, thông qua một số tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đoàn đại biểu đã tổ chức thảo luận ở Tổ về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024. Phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×