Thời sự Bình Dương

Quốc hội thảo luận Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, Sáng 16/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về Dự án luật quản lý nợ công sửa đổi và nghe trình bày tờ trình đề nghị bổ nhiệm nhân sự cho Tòa án nhân dân tối cao.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội (QH) khóa 14, Sáng 16/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về Dự án luật quản lý nợ công sửa đổi và nghe trình bày tờ trình đề nghị bổ nhiệm nhân sự cho Tòa án nhân dân tối cao.

Luật quản lý nợ công được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Việc sửa đổi Luật nhằm đáp ứng yêu cầu do những đổi mới trong Hiến pháp năm 2013, thay đổi trong hệ thống pháp luật và quá trình vận hành, phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế.

Về phạm vi sửa đổi, các đại biểu đề nghị cần bổ sung các quy định nhằm phân định rõ hơn việc phân cấp thẩm quyền gắn với trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong quy trình quản lý, giám sát, phân bổ, sử dụng, trả nợ...

Nhiều ý kiến cho rằng không tính vào nợ công các khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành; đề nghị quy định theo hướng chỉ giao một cơ quan là đầu mối thống nhất theo sự phân công của Chính phủ.

Có ý kiến cho rằng cần quy định rõ thời hạn hàng năm các bộ, ngành, địa phương phải đề xuất nhu cầu sử dụng vốn vay, thời hạn tổng hợp, báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội. Cũng có ý kiến cho rằng Dự thảo luật chưa quy định các điều kiện và biện pháp xử lý trong trường hợp địa phương không trả được nợ, dẫn đến thiếu căn cứ pháp lý để áp dụng trong thực tiễn. Luật quản lý nợ công sửa đổi chưa được thông qua tại kỳ họp này.

Cuối phiên họp sáng nay, QH đã nghe trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Theo đó, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang và ông Nguyễn Văn Tiến, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội được đề nghị bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tiếp đó QH cũng đã nghe trình bày báo cáo thẩm tra và tiến hành họp thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Theo lịch làm việc, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín vào sáng ngày thứ hai 19/6/2017.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×