Thời sự Bình Dương

Quốc hội thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

Tiếp tục các nội dung của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá 14, ngày 24/5, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Tiếp tục các nội dung của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá 14, ngày 25/4, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Mở đầu phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Bộ luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi hành Bộ luật và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành BLHS năm 2015 đã phát hiện một số sai sót. Vì vậy, ngày 29/6/2016, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của BLHS năm 2015 từ ngày 1/7/2016; Đồng thời, Nghị quyết cũng bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 để trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ hai.

Việc sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, logic trong các quy định của BLHS, góp phần bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật cũng như bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Theo kế hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp này.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×