Thời sự Bình Dương

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 4 QH khóa 14, sáng13/11, Quốc Hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 4 QH khóa 14, sáng13/11, Quốc Hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Với 425/437 đại biểu có mặt tán thành, Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được Quốc hội thông qua. Theo đó tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2018 là hơn 1.300.000 tỷ đồng (1 triệu 3 trăm ngàn tỷ đồng), tổng số chi ngân sách nhà nước là hơn 1.500.000 tỷ đồng (1 triệu 5 trăm  ngàn  tỷ đồng). Như vậy, Mức bội chi ngân sách nhà nước là hơn 200.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% tổng GDP, gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay  để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là hơn 360.000 tỷ đồng. Về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Nghị quyết quy định giảm dự toán vốn trái phiếu Chính phủ hơn 14.000 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng dự toán vốn ngoài nước hơn 14.000 tỷ đồng để bố trí dự toán cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí dự toán theo quy định từ năm 2016 trở về trước.

Đồng thời, bổ sung gần 246 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại năm 2017 cho Tập đoàn Điện lực và 8 địa phương; bổ sung 77,66 tỷ đồng dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho tỉnh Thừa Thiên - Huế theo tờ trình của Chính phủ.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018 như: Điều hành thận trọng chính sách tài khóa; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, phí và lệ phí; Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng; Chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×