Thời sự Bình Dương

Quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập

Quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập.

Quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập. Cụ thể, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập ngoài việc được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào như quy định trước đây tại Thông tư liên tịch 68/2011, còn có thể được xếp vào các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo. Riêng đối tượng giáo viên thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ Tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành… thì không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×