Tiêu điểm

Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh - Nhiều kết quả khả quan

Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 khóa X (mở rộng) nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×