Tiêu điểm

Sôi nổi tháng công nhân tỉnh Bình Dương 2019

Tháng Công nhân 2019 tại Bình Dương  được tổ chức sâu rộng, gắn liền với các hoạt động Tháng An toàn, vệ sinh lao động và Tuần lễ Thanh niên công nhân Bình Dương năm 2019, góp phần phát huy vai trò của công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. Đồng thời, đây là dịp để nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động; huy động các nguồn lực tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa cũng như đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; tập trung các hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam là người đại diện trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động, tạo động lực tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×