Tiêu điểm - Chuyển đổi số

Sôi nổi tháng công nhân và tuần lễ thanh niên công nhân 2017

Tháng Công nhân Việt Nam và Tuần lễ Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương là một hoạt động thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đối với lực lượng Thanh niên công nhân, góp phần động viên về vật chất, tinh thần, giúp Thanh niên công nhân gắn bó với các doanh nghiệp, gắn bó với các doanh nghiệp, đặc biệt là công nhân lao động đến Bình Dương làm việc và lập nghiệp tiếp tục gắn bó với quê hương Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×