Thời sự Bình Dương

Sư đoàn 7 tổ chức Hội thi “Cán bộ đại đội bộ binh, binh chủng giỏi” năm 2023

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) vừa tổ chức Hội thi “Cán bộ đại đội bộ binh, binh chủng huấn luyện giỏi” năm 2023.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×