Bình Dương Mến Yêu

Sức sống mới ở những vườn cây đặc sản Thuận An

Được hình thành từ xa xưa theo bước chân những người đi mở đất, bên những dòng kênh rạch chằng chịt đất đai màu mỡ, phong cảnh hữu tình, vườn cây trái Lái Thiêu có rất nhiều loại cây ăn trái. Nơi đây là một cù lao được tạo nên bởi dòng sông Sài Gòn chảy từ Tp. Hồ Chí Minh về thị xã Thuận An rồi rẽ thành hai nhánh. Chính đôi dòng nhánh sông không bao giờ vơi này đã bồi đắp và tưới mát cho đất đai và cây trái Lái Thiêu quanh năm xanh tốt. Trải qua bao thăng trầm, những vườn cây ăn trái Lái Thiêu hôm nay đang chuyển mình thay đổi để ngày càng khẳng định lại thương hiệu. 

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×