Hoa trong Vườn Bác

Tấm lòng một cựu chiến binh

Tấm gương cựu chiến binh Trần Văn Hồng, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Sinh ra trong gia đình cách mạng, sớm tham gia kháng chiến, từng vào sinh ra tử góp phần không nhỏ trong công cuộc giải phóng đất nước, hòa bình lập lại ông lai bắt tay vào công cuộc xây dựng lại quê hương, ông luôn là tấm gương cho con cháu học tập và noi theo - ông là cựu chiến binh Trần Văn Hồng, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×