Thời sự Bình Dương

Tân Uyên phát triển đô thị

Thực hiện chương trình đột phá của Tỉnh ủy Bình Dương về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”, thị xã Tân Uyên đã tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, thực hiện các tiêu chí

Thực hiện chương trình đột phá của Tỉnh ủy Bình Dương về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”, thị xã Tân Uyên đã tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, thực hiện các tiêu chí xây dựng Tân Uyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại. 

Trọng tâm trong phát triển đô thị, thị xã Tân Uyên tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại III vào trước năm 2020. Theo đó, Thị xã chọn phường Uyên Hưng làm điểm đạt chuẩn văn minh đô thị. Với sự nỗ lực thực hiện, đến nay, thị xã Tân Uyên đã đủ điều kiện để công nhận đạt chuẩn đô thị loại III.

Trong phát triển kết cấu hạ tầng, thị xã Tân Uyên tập trung chỉnh trang nâng cấp đô thị, nhất là đầu tư mở rộng các tuyến đường trọng điểm, hoàn thành công trình giao thông nông thôn, đảm bảo các tiêu chí về giao thông. Hiện nay, một số công trình giao thông đã thi công hoàn thành và đang triển khai thi công nhiều công trình trọng điểm. Công tác chỉnh trang đô thị được tăng cường, nhất là việc tập trung đầu tư công trình đường ven sông tạo điểm nhấn đô thị, xây dựng tuyến phố đi bộ phường Uyên Hưng. Việc cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, công trình công cộng, công viên cây xanh cũng được chú trọng để hoàn thành đồng bộ các tiêu chí về đô thị.

Cùng với việc xây dựng phường Uyên Hưng làm điểm đạt chuẩn văn minh đô thị, thị xã Tân Uyên còn tập trung đầu tư nâng cấp đô thị 4 xã: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Hội Nghĩa, Tân Vĩnh Hiệp để tạo cơ sở cho việc nâng cấp từ xã lên phường, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở 2 nông thôn mới đặc thù là Bạch Đằng và Thạnh Hội phát triển theo hướng đô thị xanh.

Trong thực hiện chương trình đột phá của Tỉnh ủy, thị xã Tân Uyên đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nhất là trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Với sự nỗ lực đầu tư trong xây dựng đô thị, Tân Uyên đang hình thành một diện mạo đô thị mới văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển nhanh và bền vững trong chặng đường mới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×