Thời sự Bình Dương

Tăng cường công tác thanh kiểm tra an toàn thực phẩm

Công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm là một trong những công tác trọng tâm được ngành Y tế Bình Dương và các ngành có liên quan đặc biệt quan tâm.

Công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm là một trong những công tác trọng tâm được ngành Y tế Bình Dương và các ngành có liên quan đặc biệt quan tâm.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập 800 lượt đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có 601 lượt đoàn liên ngành, giảm 0,44% so với cùng kỳ năm 2017. Qua kiểm tra gần 10 ngàn lượt cơ sở, kết quả có 8 ngàn lượt cơ sở đạt điều kiện ATTP, vẫn còn hơn 2 ngàn cơ sở vi phạm.

Tuyến huyện/thị xã/thành phố cũng đã thành lập 150 lượt đoàn kiểm tra, trong đó có 70  lượt đoàn liên ngành. Kết quả kiểm tra hơn 2 ngàn lượt cơ sở, có hơn 1 ngàn 600 lượt cơ sở đạt, 500 cơ sở vi phạm.

Để khắc phục vấn đề này, thời gian tới, Sở Y tế BD sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về ATTP đối với ngành hàng được phân công quản lý. Qua đó, kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, ngành sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, truy suất nguồn gốc đối với thực phẩm vận chuyển từ các tỉnh, thành đưa vào Bình Dương cung cấp cho các chợ đầu mối, các bếp ăn tập thể.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×