Thời sự Bình Dương

Tăng diện tích nông nghiệp công nghệ cao

Với giá trị kinh tế mang lại cao, tạo được điểm sáng trong nông nghiệp, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục là mục tiêu ưu tiên của tỉnh Bình Dương. Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh hiện tiếp tục tăng.

Với giá trị kinh tế mang lại cao, tạo được điểm sáng trong nông nghiệp, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục là mục tiêu ưu tiên của tỉnh Bình Dương. Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh hiện tiếp tục tăng.

Nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh hiện nay là 4 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do doanh nghiệp đầu tư với tổng diện tích gần 980 hecta đang tiếp tục hoạt động hiệu quả. Các sản phẩm tham gia xuất khẩu, đem lại giá trị kinh tế cao, đưa lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh tiếp tục phát triển.

Đầu tư ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đầu ra cho nông sản. Hiện nay, diện tích trồng trọt ứng dụng công nghệ cao ở các trang trại, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt hiện đạt gần 4.800 hecta. Các mô hình đều ứng dụng kỹ thuật tiên tiến như: sử dụng giống năng suất cao, sử dụng hệ thống tưới phun tự động, kỹ thuật điều khiển ra hoa, sản xuất trong nhà lưới, nhà kính.

Trong chăn nuôi, ngoài 3 khu chăn nuôi công nghệ cao do doanh nghiệp đầu tư,  toàn tỉnh có hơn 120 trang trại chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm ứng dụng công nghệ cao theo mô hình trại lạnh. Các trại chăn nuôi đều áp dụng kỹ thuật tiên tiến như: sử dụng phần mềm quản lý trang trại, điều khiển nhiệt độ trong chuồng nuôi, áp dụng công nghệ tổ hợp trong khẩu phần dinh dưỡng, sử dụng giống mới, công nghệ vật liệu mới trong chuồng trại, đảm bảo an toàn thực phẩm và đảm bảo môi trường.

Các lĩnh vực của ngành nông nghiệp phát triển theo đúng định hướng, thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Nhờ đó, đã tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, tăng giá trị cho ngành nông nghiệp.Đây là nền tảng để Bình Dương đạt mức tăng giá trị nông nghiệp 2,5%/năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×