Thời sự Bình Dương

Tăng lương cho cán bộ, công chức từ 1/7/2018

Nghị định số 72 năm 2018 của Chính phủ thay thế Nghị định số 47 năm 2017, quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng một tháng lên 1.390.000 đồng một tháng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Nghị định số 72 năm 2018 của Chính phủ thay thế Nghị định số 47 năm 2017, quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng một tháng lên 1.390.000 đồng một tháng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Mức lương cơ sở mới được Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh phù hợp khả năng ngân sách Nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đối tượng được hưởng mức lương cơ sở mới là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở mới tăng thêm 90.000 đồng, và sẽ dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác; Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở theo quy định của Pháp luật.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×