Thời sự Bình Dương

Tăng mức lương cơ sở mới từ 1/7/2018

Bộ Nội vụ đang Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội.

Bộ Nội vụ đang Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội.  

Theo đó, từ ngày 1/7/2018, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và hội, bằng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng một tháng, nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng. Dự thảo Thông tư này cũng áp dụng đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×