Tạp chí VHNT

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 10/06/2018

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 10/06/2018 gồm các nội dung sau:

- Tin Văn hóa nghệ thuật trong tuần

- Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh

- Họa sĩ Vũ Quốc Sự với nghệ thuật tranh khói bếp

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×