Tạp chí VHNT

Tạp chí văn hóa nghệ thuật ( Ngày 17/03/2019)

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV gồm các nội dung sau: 

-  Câu lạc bộ tài tử ở Biên Hòa - Đồng Nai

-  Vẽ đẹp kiến trúc của Lăng vua Khải Định ở Huế

-  Lễ hội nghinh ông ở Cà Mau 

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×