Thời sự Bình Dương

Thêm gần 85.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

8 tháng qua, cả nước có hơn 85 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 800 ngàn tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng gần 45% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mớ

8 tháng qua, cả nước có hơn 85 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 800 ngàn tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng gần 45% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5%.

Trong cùng thời gian 8 tháng qua, có gần 24.700 lượt doanh nghiệp điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 1.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có hơn 19.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên hơn 104.000 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng là hơn 800 ngàn người. Các doanh nghiệp đăng ký mới tham gia đa dạng các ngành nghề,  trong đó ngành bán buôn bán lẻ chiếm 36% tổng số doanh nghiệp thành lập mới; doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực xây dựng chiếm 13%,  doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 13%. Báo cáo của ngành chức năng cho thấy từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng khá cao. Trong đó, tăng cao nhất ở vùng Đông Nam Bộ có 35.600 ngàn doanh nghiệp, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×