Thời sự Bình Dương

Thị xã Thuận An ưu tiên đầu tư trường lớp

Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh Bình Dương tăng thêm gần 30.000 học sinh. Tại Thị xã Thuận An, một địa phương có đông con em lao động nhập cư, công tác xây dựng cơ sở vật chất trường lớp được địa phương đặc biệt chú trọng.

Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh Bình Dương tăng thêm gần 30.000 học sinh. Vì thế, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất trường lớp với phương châm đảm bảo cho tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học trên địa bàn đều được đến trường, có chỗ học thuận lợi. Tại Thị xã Thuận An,một địa phương có đông con em lao động nhập cư, công tác này được địa phương đặc biệt chú trọng. 

Hàng năm, tỉnh Bình Dương dành nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành giáo dục theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục đào tạo chiếm 20% tổng chi, bằng 70% tổng chi cho sự nghiệp văn hóa-xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh cũng huy động các nguồn lực tại địa phương, đặc biệt là từ chủ trương xã hội hóa để đầu tư, xây dựng các trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên trên thực tế, cơ sở vật chất xây dựng hàng năm luôn không theo kịp với đà tăng số lượng học sinh. Tại các địa phương phát triển công nghiệp như thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên…hàng năm số HS gia tăng khoảng 10-15%, chủ yếu là HS mầm non, tiểu học. Số lượng học sinh gia tăng nhanh khiến ngành giáo dục gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức dạy 2 buổi/ngày, trường chuẩn quốc gia.

Hàng năm, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương chỉ đạo các phòng GDĐT huyện, thị phối hợp các đơn vị liên quan nắm tình hình phát triển các khu công nghiệp làm công tác dự báo, tham mưu các ngành chức năng xây dựng trường, lớp. Đồng thời, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị về cơ sở vật chất, quy hoạch đất, đầu tư kinh phí xây dựng bổ sung, xây mới đối với những nơi có số lượng học sinh tăng vượt quy định về quy mô số lớp và số học sinh. Đối với thị xã Thuận An, địa phương đã tăng cường công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công; rà soát, tổng hợp diện tích đất công do UBND các xã, phường trực tiếp quản lý, ưu tiên dành quỹ đất cho giáo dục.

Năm học 2017-2018 sắp sửa kết thúc. Hiện nay, TX.Thuận An đang tích cực tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng trường lớp, đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Ngoài việc đầu tư xây dựng mới các trường đạt chuẩn, TX. Thuận An sẽ quan tâm đầu tư bổ sung, sửa chữa những hạng mục đã xuống cấp ở một số trường, nhằm góp phần phục vụ tốt cho công tác dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×