Thời sự Bình Dương

Hệ thống ngân hàng thương mại sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp

Hệ thống ngân hàng thương mại sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp

Thời sự Bình Dương Hệ thống ngân hàng thương mại sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là năm 2017 sẽ kết thúc, trong thời điểm này hệ thống doanh nghiệp cả nước nói chung và doanh nghiệp ở Bình Dương nói riêng đang khẩn trương thực hiện kế họach sản xuất kinh doanh và xuất khẩu cuối năm, dẫn đến nhu cầu vốn tăng cao

Yếu tố làm nên thương hiệu quốc gia và chọn làm quốc phẩm APEC của gốm sứ Minh Long I

Yếu tố làm nên thương hiệu quốc gia và chọn làm quốc phẩm APEC của gốm sứ Minh Long I

Thời sự Bình Dương Yếu tố làm nên thương hiệu quốc gia và chọn làm quốc phẩm APEC của gốm sứ Minh Long I

Thương hiệu Quốc gia Minh Long I không chỉ đã đuợc chọn làm quốc phẩm APEC 2006 và APEC 2017, sản phẩm gốm sứ Minh Long I còn là sự đam mê sáng tạo của ông Lý Ngọc Minh, chủ doanh nghiệp kết hợp với công nghệ mới và sự tìm tòi thể hiện giá trị cốt lõi của

Cải cách hành chính Tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi

Cải cách hành chính Tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi

Thời sự Bình Dương Cải cách hành chính Tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi

Một trong những kết quả nổi bật trong năm 2017 dòng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng khá. Năm nay, tỉnh tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư, tạo thuận lợi lớn nhất cho

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×